cách viết hóa đơn bán xe ô tô cũ cho cá nhân

TẠI SAO PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN BÁN XE Ô TÔ CŨ?

By Kazuhiro, Friday, 31 December 2021

Các doanh nghiệp, công ty muốn bán, thanh lý xe ô tô có phải xuất hóa đơn, tính thuế? Thuế suất thanh lý tài sản cố định đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ …?... Read more
loading