Làm sao biết thợ có móc nối với người bán không?

Cập nhật mới nhất: 09/07/2021. Đăng ngày: 19/03/2021.

KENSA là công ty có vốn đầu tư của Nhật, có trụ sở ở TP. HCM từ 2017. Không thể vì số tiền nhỏ mà làm ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn.

KENSA đang quản trị chất lượng bằng quy trình KENSA 360Clarity, theo đó:

  1. Quý khách được Bảo Hành động cơ 90 ngày, 3000KM để yên tâm rằng kết quả kiểm tra của KENSA là chính xác. Nếu có sai sót, KENSA bồi thường 100% chi phí sửa chữa.
  2. Tất cả nhân viên đều phải deposit tiền trách nhiệm cho công ty. Nếu xe có sự cố, nhân viên sẽ phải chịu 100% tiền bồi thường cho khách hàng (chi phí sửa chữa 5-10 triệu rất cao, nên họ không có động lực làm sai).
  3. Công việc của nhân viên sẽ được công ty kiểm tra đối soát  với kho dữ liệu khổng lồ nằm trong ứng dụng trên điện thoại, do KENSA phát hành. Điều này đảm bảo kết quả giám định luôn luôn minh bạch, khách quan nhất.

Các từ khóa phổ biến

loading