Sau khi kiểm tra xe xong thì tôi có nhận được Biên Bản – giấy tờ gì của Công ty không? Biên bản kiểm định này có giá trị gì?

Cập nhật mới nhất: 19/03/2021. Đăng ngày: 02/04/2019.

1. Bạn sẽ biết kết quả kiểm tra ngay sau khi chuyên gia giám định xong.

2. Chuyên gia gửi bạn biên bản theo mẫu bên dưới (thực tế có thể là in trắng đen – để bảo vệ môi trường)

3. Vui lòng giữ lại Biên bản để phục vụ Việc Bảo Hành về sau.

biên bảng thẩm định

biên bảng kiểm tra xe cũ

Các từ khóa phổ biến

loading