Biên Bản Kiểm định xe máy cũ – KENSA

Cập nhật mới nhất: 24/05/2022. Đăng ngày: 14/09/2020.

Sau khi kiểm tra xe máy cũ xong thì tôi có nhận được Biên Bản – giấy tờ gì của Công ty không? Biên bản kiểm định này có giá trị gì? KENSA sẽ giải đáp trong bài viết này.

1. Bạn sẽ biết kết quả kiểm tra ngay sau khi chuyên gia giám định xong.

2. Chuyên gia gửi bạn biên bản theo mẫu bên dưới (thực tế có thể là in trắng đen – để bảo vệ môi trường)

3. Vui lòng giữ lại Biên bản để phục vụ Việc Bảo Hành về sau.

kinh nghiệm kiểm tra xe máy cũ

Hình ảnh

 

 

loading